White Diamonds

White Diamond Ladies Earrings (White Diamond 0.64cts.)
$1,625.00

White Diamond Ladies Earrings (White Diamond 0.64cts.)

14KTW Ladies Earrings Round White Diamond 0.64 cts.

$1,625.00
White Diamond Ladies Earrings (White Diamond 0.75cts.)
$1,595.00

White Diamond Ladies Earrings (White Diamond 0.75cts.)

14KTW Ladies Earrings Round White Diamond 0.75 cts.

$1,595.00
14KT Hoop Diamond Earrings
$1,100.00

14KT Hoop Diamond Earrings

14KTW Ladies Earrings Round White Diamonds 0.49 cts. Baguette White Diamonds

$1,100.00
Blue Diamond Ladies Bangle (Blue Diamond 1.49cts. White Diamond 0.62cts.)
$3,100.00

Blue Diamond Ladies Bangle (Blue Diamond 1.49cts. White Diamond 0.62cts.)

14KTW Ladies Bangle Round Blue Diamond 1.49 cts. Baguette White Diamond 0.62 cts.

$3,100.00
Blue Diamond Ladies Ring (Blue Diamond 0.41cts. White Diamond 0.28cts.)
$1,500.00

Blue Diamond Ladies Ring (Blue Diamond 0.41cts. White Diamond 0.28cts.)

14KTY Ladies Ring Round Blue Diamond 0.41 cts. Round White Diamond 0.28 cts.

$1,500.00
Blue Diamond Ladies Bangle (Blue Diamond 1.56cts. White Diamond 1.47cts.)
$5,750.00

Blue Diamond Ladies Bangle (Blue Diamond 1.56cts. White Diamond 1.47cts.)

14KTY Ladies Bangle Round Blue Diamond 1.56 cts. Round White Diamond 1.47 cts.

$5,750.00
Blue Diamond Ladies Ring (6.21 grams)
$2,950.00

Blue Diamond Ladies Ring (6.21 grams)

14KTY Ladies Ring Round Blue Diamond 0.56 cts. Round White Diamond 1.28 cts. 6.21 grams

$2,950.00
Blue Diamond Ladies Bangle (Blue Diamond 0.65cts. White Diamond 1.47cts.)
$5,750.00

Blue Diamond Ladies Bangle (Blue Diamond 0.65cts. White Diamond 1.47cts.)

14KTW Ladies Bangle Round Blue Diamond 0.65 cts. Round White Diamond 1.47 cts.

$5,750.00
Blue and Black Diamond Ladies Ring (Blue Diamond 0.99cts. Black Diamond 1.09cts. White Diamond 0.28cts.)
$2,500.00

Blue and Black Diamond Ladies Ring (Blue Diamond 0.99cts. Black Diamond 1.09cts. White Diamond 0.28cts.)

14KTW/R Ladies Ring Round Cut Blue Diamond 0.99 cts. Round Cut Black Diamond 1.09 cts. Round Cut White Diamond 0.28 cts.

$2,500.00
Blue Diamond Men's Ring (Blue Diamond 0.55cts. White Diamond 0.39cts.)
$3,250.00

Blue Diamond Men's Ring (Blue Diamond 0.55cts. White Diamond 0.39cts.)

14KTW/R Men's Ring Round Blue Diamond 0.55 cts. Round White Diamond 0.391 cts.

$3,250.00
Blue Diamond Ladies Earrings (4.16 grams)
$795.00

Blue Diamond Ladies Earrings (4.16 grams)

14KTW Ladies Earrings Round Cut Blue Diamond 0.28 cts. Round Cut White Diamond 0.18 cts. 4.16 grams

$795.00
Blue Diamond Ladies Pendant (0.6 grams)
$575.00

Blue Diamond Ladies Pendant (0.6 grams)

14KTW Ladies Pendant Round Cut Blue Diamond 0.41 cts. Round Cut White Diamond 0.05 cts. 0.6 grams

$575.00
Blue Diamond Ladies Ring (Blue Diamond 0.61cts. White Diamond 0.25cts.)
$1,650.00

Blue Diamond Ladies Ring (Blue Diamond 0.61cts. White Diamond 0.25cts.)

14KTW Ladies Ring Round Blue Diamond 0.61 cts. Round White Diamond 0.25 cts.

$1,650.00
Blue Diamond Ladies Ring (Blue Diamond 0.73cts. White Diamond 0.31cts.)
$1,395.00

Blue Diamond Ladies Ring (Blue Diamond 0.73cts. White Diamond 0.31cts.)

14KTY Ladies Ring Round Blue Diamonds 0.73 cts. Round White Diamonds 0.31 cts.

$1,395.00
Blue Diamond Ladies Bangle (Blue Diamond 0.61cts. White Diamond 0.45cts.)
$2,550.00

Blue Diamond Ladies Bangle (Blue Diamond 0.61cts. White Diamond 0.45cts.)

14KTW Ladies Bangle Round Blue Diamond 0.61 cts. Round White Diamond 0.45 cts.

$2,550.00
Blue Diamond Ladies Ring (Blue Diamond 0.67cts. White Diamond 0.24cts.)
$2,000.00

Blue Diamond Ladies Ring (Blue Diamond 0.67cts. White Diamond 0.24cts.)

14KTW Ladies Ring Round Blue Diamond 0.67 cts. Round White Diamond 0.24 cts.

$2,000.00
Blue Diamond Ladies Pendant (4.15 grams)
$1,350.00

Blue Diamond Ladies Pendant (4.15 grams)

14KTY Ladies Pendant Round Cut Blue Diamond 0.6 cts. Round Cut White Diamond 0.57 cts. 4.15 grams

$1,350.00
Blue Diamond Ladies Earrings (2.21 grams)
$795.00

Blue Diamond Ladies Earrings (2.21 grams)

14KTY Ladies Earrings Round Cut Blue Diamond 0.45 cts. Round Cut White Diamond 0.15 cts. 2.21 grams

$795.00
Blue Diamond Ladies Earrings (2.94 grams)
$1,450.00

Blue Diamond Ladies Earrings (2.94 grams)

14KTY Ladies Earrings Round Cut Blue Diamond 0.78 cts. Round Cut White Diamond 0.32 cts. 2.94 grams

$1,450.00
Blue Diamond Ladies Bracelet (7.32 grams)
$1,350.00

Blue Diamond Ladies Bracelet (7.32 grams)

14KTW/R Ladies Bracelet Round Blue Diamond 0.65 cts. Round White Diamond 0.1 cts. 7.32 grams

$1,350.00
Blue Diamond Ladies Bracelet (8.2 grams)
$3,750.00

Blue Diamond Ladies Bracelet (8.2 grams)

14KTW Ladies Bracelet Round Cut Blue Diamond 1.55 cts. Round Cut White Diamond 0.57 cts. 8.2 grams

$3,750.00
Blue Diamond Ladies Ring (3.99 grams)
$2,250.00

Blue Diamond Ladies Ring (3.99 grams)

14KTW/R Ladies Ring Round Cut Blue Diamond 0.83 cts. Round Cut White Diamond 0.35 cts. 3.99 grams

$2,250.00
Blue Diamond Ladies Bangle (11.9 grams)
$1,895.00

Blue Diamond Ladies Bangle (11.9 grams)

14KTW Ladies Bangle Round Cut Blue Diamond 0.29 cts. Round Cut White Diamond 0.42 cts. 11.9 grams

$1,895.00
Blue Diamond Ladies Bangle (16.54 grams)
$3,500.00

Blue Diamond Ladies Bangle (16.54 grams)

14KTW/R Ladies Bangle Round Cut Blue Diamond 1.2 cts. Round Cut White Diamond 1.03 cts. 16.54 grams

$3,500.00