Flexible Jewelry

White Diamond Ring (White Diamond 0.25 cts.)
$1,367.00

White Diamond Ring (White Diamond 0.25 cts.)

14KTW Ring Round White Diamond 0.25 cts.

$1,367.00
White Diamond Ladies Bangle (White Diamond 1.34 cts.)
$2,500.00

White Diamond Ladies Bangle (White Diamond 1.34 cts.)

14KTW Ladies Bangle Round White Diamond 1.34 cts.

$2,500.00
White Diamond Flexible Bangle (White Diamond 0.1 cts.) Not Net
$1,603.00

White Diamond Flexible Bangle (White Diamond 0.1 cts.)

6.5" 14KTY/W Bangle Round White Diamond 0.1 cts.

$1,603.00
White Diamond Flexible Bangle (White Diamond 0.1 cts.) Not Net
$2,003.00

White Diamond Flexible Bangle (White Diamond 0.1 cts.)

6.5" 14KTY/W Ladies Bangle Round White Diamond 0.1 cts.

$2,003.00
White Diamond Flexible Ladies Bangle (White Diamond 2 cts. White Diamond 2.17 cts.) Not Net
$11,689.00

White Diamond Flexible Bangle (White Diamond 2 cts. White Diamond 2.17 cts.)

6.5" 14KTR Bangle Pear White Diamond 2 cts. Round White Diamond 2.17 cts.

$11,689.00
White Diamond Flexible Ladies Bangle (White Diamond 2.9 cts.) Not Net
$8,771.00

White Diamond Flexible Bangle (White Diamond 2.9 cts.)

6.75" 14KTY/W Bangle Round White Diamond 2.9 cts.

$8,771.00
White Diamond Flexible Bangle (White Diamond 2 cts. White Diamond 2.17 cts.)
$11,689.00

White Diamond Flexible Bangle (White Diamond 2 cts. White Diamond 2.17 cts.)

6.5" 14KTW Bangle Pear White Diamond 2 cts. Round White Diamond 2.17 cts.

$11,689.00
Blue Diamond Flexible Bangle (Blue Diamond 4.98 cts. White Diamond 1.14 cts.)
$10,032.00

Blue Diamond Flexible Bangle (Blue Diamond 4.98 cts. White Diamond 1.14 cts.)

14KTW Bangle Round Blue Diamond 4.98 cts. Round White Diamond 1.14 cts. 11.25 grams

$10,032.00
Blue Diamond Flexible Ladies Bangle (Blue Diamond 1 cts. White Diamond Included cts.) Not Net
$2,112.00

Blue Diamond Flexible Bangle (Blue Diamond 1 cts. White Diamond Included cts.)

14KTR Bangle Round Blue Diamond 1 cts. Round White Diamond Included cts.

$2,112.00
Blue Diamond Flexible Ladies Bangle (Blue Diamond 4.57 cts. White Diamond 0.79 cts.) Not Net
$10,032.00

Blue Diamond Flexible Bangle (Blue Diamond 4.57 cts. White Diamond 0.79 cts.)

14KTY Bangle Round Blue Diamond 4.57 cts. Round White Diamond 0.79 cts. 10.95 grams

$10,032.00
Tanzanite Flexible Ladies Bangle (Tanzanite 1.72 cts. White Diamond 1.81 cts.) Not Net
$5,967.00

Tanzanite Flexible Bangle (Tanzanite 1.72 cts. White Diamond 1.81 cts.)

14KTW Bangle Round Tanzanite 1.72 cts. Round White Diamond 1.81 cts. 7.35 grams

$5,967.00
Ladies Bangle Flexible Ladies Bangle (Tanzanite 1.21 cts. White Diamond 0.96 cts.) Not Net
$4,383.00

Flexible Bangle (Tanzanite 1.21 cts. White Diamond 0.96 cts.)

14KTW Bangle Round Tanzanite 1.21 cts. Round White Diamond 0.96 cts. 6.5 grams

$4,383.00
Multi-Color Sapphire Flexible Ladies Bangle (Multi-Color Sapphire 6.82 cts.) Not Net
$5,914.00

Multi-Color Sapphire Flexible Bangle (Multi-Color Sapphire 6.82 cts.)

14KTY Bangle Round Multi-Color Sapphire 6.82 cts. 10.95 grams

$5,914.00
Multi-Color Gem Stones Flexible Ladies Bangle (Multi-Color Gem Stones 1.08 cts.) Not Net
$2,017.00

Multi-Color Gem Stones Flexible Bangle (Multi-Color Gem Stones 1.08 cts.)

14KTW Bangle Round Multi-Color Gem Stones 1.08 cts. 5.63 grams

$2,017.00
Blue Diamond Flexible Ladies Bangle (Blue Diamond 1.82 cts. White Diamond 1.61 cts.) Not Net
$6,072.00

Blue Diamond Flexible Bangle (Blue Diamond 1.82 cts. White Diamond 1.61 cts.)

6.75" 14KTW Bangle Round Blue Diamond 1.82 cts. Round White Diamond 1.61 cts. 8.07 grams

$6,072.00
Brown Diamond Flexible Bangle (Brown Diamond 3 cts. White Diamond Included cts.)
$6,424.00

Brown Diamond Flexible Bangle (Brown Diamond 3 cts. White Diamond Included cts.)

14KTR Bangle Round Brown Diamond 3 cts. Round White Diamond Included cts.

$6,424.00
Pink Sapphire Flexible Ladies Bangle (Pink Sapphire 3.57 cts.) Not Net
$4,348.00

Pink Sapphire Flexible Bangle (Pink Sapphire 3.57 cts.)

14KTW Bangle Round Pink Sapphire 3.57 cts. 7.85 grams

$4,348.00
Ruby Flexible Ladies Bangle (Ruby 2.12 cts. White Diamond 1.56 cts.) Not Net
$6,618.00

Ruby Flexible Bangle (Ruby 2.12 cts. White Diamond 1.56 cts.)

14KTW Bangle Round Ruby 2.12 cts. Round White Diamond 1.56 cts. 7.15 grams

$6,618.00
Blue Sapphire Ladies Flexible Bangle (Blue Sapphire 2.13 cts. White Diamond 1.83 cts.) Not Net
$6,618.00

Blue Sapphire Flexible Bangle (Blue Sapphire 2.13 cts. White Diamond 1.83 cts.)

14KTR Bangle Round Blue Sapphire 2.13 cts. Round White Diamond 1.83 cts. 7.25 grams

$6,618.00
Blue Sapphire Ladies Flexible Bangle (Blue Sapphire 2.11 cts. White Diamond 1.63 cts.)
$6,618.00

Blue Sapphire Ladies Flexible Bangle (Blue Sapphire 2.11 cts. White Diamond 1.63 cts.)

14KTW Ladies Bangle Round Blue Sapphire 2.11 cts. Round White Diamond 1.63 cts. 7.25 grams

$6,618.00
Tanzanite Flexible Ladies Bangle  (Tanzanite 5.51 cts. White Diamond 0.96 cts.)
$5,456.00

Tanzanite Flexible Ladies Bangle (Tanzanite 5.51 cts. White Diamond 0.96 cts.)

14KTY Ladies Bangle Round Tanzanite 5.51 cts. Round White Diamond 0.96 cts. 11.15 grams

$5,456.00
White Diamond Ring (White Diamond 3.5 cts.)
$7,590.00

White Diamond Ring (White Diamond 3.5 cts.)

14KTW Ring Round White Diamond 3.5 cts.

$7,590.00
White Diamond Ladies Ring (White Diamond 0.16 cts. White Diamond 0.16 cts. White Diamond 0.22 cts.) Not Net
$1,974.00

White Diamond Ladies Ring (White Diamond 0.16 cts. White Diamond 0.16 cts. White Diamond 0.22 cts.)

14KTW Ladies Ring Oval White Diamond 0.16 cts. Pear White Diamond 0.16 cts. Round White Diamond 0.22 cts.

$1,974.00
White Diamond Ladies Ring (White Diamond 1.17 cts. White Diamond 0.84 cts.) Not Net
$5,693.00

White Diamond Ring (White Diamond 1.17 cts. White Diamond 0.84 cts.)

14KTW Ring Baguette White Diamond 1.17 cts. Round White Diamond 0.84 cts.

$5,693.00
White Diamond Ring (White Diamond 0.5 cts. Round White Diamond 1.02 cts.)
$5,314.00

White Diamond Ring (White Diamond 0.5 cts. Round White Diamond 1.02 cts.)

14KTW Ring Emerald Cut White Diamond 0.5 cts. Round White Diamond 1.02 cts. size: 6.5

$5,314.00
White Diamond Ring (White Diamond 0.5 cts. White Diamond 1.02 cts.)
$5,314.00

White Diamond Ring (White Diamond 0.5 cts. White Diamond 1.02 cts.)

14KTY/W Ring Emerald Cut White Diamond 0.5 cts. Round White Diamond 1.02 cts. size: 6.5

$5,314.00
White Diamond Ladies Ring (White Diamond 0.5 cts. White Diamond 1.02 cts.)
$5,314.00

White Diamond Ladies Ring (White Diamond 0.5 cts. White Diamond 1.02 cts.)

14KTY/W Ladies Ring Oval White Diamond 0.5 cts. Round White Diamond 1.02 cts. size: 6.5

$5,314.00
Yellow Sapphire Flexible Ladies Bangle (Sapphire 6.47 cts. White Diamond 0.83 cts.) Not Net
$6,653.00

Yellow Sapphire Flexible Bangle (Sapphire 6.47 cts. White Diamond 0.83 cts.)

14KTW Flexible Bangle Round Yellow Sapphire 6.47 cts. Round White Diamond 0.83 cts. 11.15 grams

$6,653.00
Blue Diamond Ring (Blue Diamond 0.31 cts. White Diamond 0.23 cts.)
$1,750.00

Blue Diamond Ring (Blue Diamond 0.31 cts. White Diamond 0.23 cts.)

14KTY Ring Round Blue Diamond 0.31 cts. Round White Diamond 0.23 cts.

$1,750.00
Blue Diamond Ring (Blue Diamond 0.56 cts White Diamond 0.46 cts.)
$2,787.00

Blue Diamond Ring (Blue Diamond 0.56 cts White Diamond 0.46 cts.)

14KTY Ring Round Blue Diamond 0.56 cts. Round White Diamond 0.46 cts.

$2,787.00
Blue Diamond Ladies Ring (Blue Diamond 1.62 cts. White Diamond 0.54 cts.) Not Net
$4,250.00

Blue Diamond Ladies Ring (Blue Diamond 1.62 cts. White Diamond 0.54 cts.)

14KTY Ladies Ring Round Blue Diamond 1.62 cts. Round White Diamond 0.54 cts.

$4,250.00
Blue Diamond Ladies Ring (Blue Diamond 1.62 cts. White Diamond 0.54 cts.) Not Net
$4,250.00

Blue Diamond Ladies Ring (Blue Diamond 1.62 cts. White Diamond 0.54 cts.)

14KTW Ladies Ring Round Blue Diamond 1.62 cts. Round White Diamond 0.54 cts.

$4,250.00
Blue Diamond Ladies Ring (Blue Diamond 0.31 cts. White Diamond 0.23 cts.)
$1,750.00

Blue Diamond Ladies Ring (Blue Diamond 0.31 cts. White Diamond 0.23 cts.)

14KTW Ladies Ring Round Blue Diamond 0.31 cts. Round White Diamond 0.23 cts.

$1,750.00
Blue Diamond Ladies Ring (Blue Diamond 0.56 cts. White Diamond 0.46 cts.) Not Net
$2,787.00

Blue Diamond Ladies Ring (Blue Diamond 0.56 cts. White Diamond 0.46 cts.)

14KTW Ladies Ring Round Blue Diamond 0.56 cts. Round White Diamond 0.46 cts.

$2,787.00
White Diamond Ring (White Diamond 0.5 cts.)
$1,671.00

White Diamond Ring (White Diamond 0.5 cts.)

14KTR Ring Round White Diamond 0.5 cts.

$1,671.00