Tropical

White Diamond Ladies Ring (White Diamond 0.90cts.)
$1,088.00

White Diamond Ladies Ring (White Diamond 0.90cts.)

14KTR Ladies Ring Round White Diamond 0.9 cts.

$1,088.00
White Diamond Ladies Ring (White Diamond 0.97cts.)
$1,114.00

White Diamond Ladies Ring (White Diamond 0.97cts.)

14KTW Ladies Ring Round White Diamond 0.97 cts.

$1,114.00
White Diamond Ladies Ring (White Diamond 0.23cts.)
$452.00

White Diamond Ladies Ring (White Diamond 0.23cts.)

14KTW Ladies Ring Round White Diamond 0.23 cts.

$452.00
White Diamond Ladies Pendant (White Diamond 0.53cts.)
$542.00

White Diamond Ladies Pendant (White Diamond 0.53cts.)

14KTR Ladies Pendant Round White Diamond 0.53 cts.

$542.00
White Diamond Ladies Pendant (White Diamond 0.75cts.)
$754.00

White Diamond Ladies Pendant (White Diamond 0.75cts.)

14KTR Ladies Pendant Round White Diamond 0.75 cts.

$754.00